Stretli sme sa ešte počas Roku milosrdenstva a našou témou teda pochopiteľne bolo – milosrdenstvo. Tadeusz Zasępa prehovoril – o Bohu, ktor oslobodzuje človeka a prichdza tam, kam sa nikto iný nemôže dostať.