Zuzana Danišková: Na univerzite sa pravda hľadá, učí a raduje sa z nej

Základným ideovým prvkom, ktorý univerzitu odlišuje, je autonómnosť, samostatnosť a samosprávnosť korporácie, hovorí v našom rozhovore Mgr. Zuzana Danišková, PhD. z Katedry školskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Najnovšie jej vyšla monografia Vývoj univerzitnej idey, v ktorej odhaľuje korene a ideové pozadie univerzitného vzdelávania. „Ducha univerzity musia držať a pestovať učitelia a profesori, oni vedú študentov, na nich je zodpovednosť,“ pripomína.