Odpísaný | Nesmelý pokus o epigramy

Som odpísaný? Prečítajte si epigramy na pobavenie i zamyslenie.

Kedysi dávno som začal písať malé útvary, slovné hračky či drobné pointy, ktoré vo mne vyvolali drobný, monalisovský úsmev.

Odvážne – a možno aj (ne)správne – ich nazývam epigramy. Na počesť Tomáša Janovica, (hu)mor ho!

Rozhodol som sa, že ich budem na svojom blogu budem postupne zverejňovať, dopĺňať a aktualizovať v tejto online zbierke – pre potešenie vás všetkých, milé zamyslenie či aspoň odľahčenie životného nákladu, ktorý si každý deň nesieme.

Veď ide „len“ o úsmev Mony Lisy.


Dokonalý feminizmus

Dnes chce byť každá žena

sama sebe

pánom.

Slovenská knižnica

Najprv nám ukradli knihu prianí.

Ostala len kniha sťažností.

Potom nám vzali aj tú.

Hlavy rýb

Ryby by nemuseli smrdieť,

ale radšej voňať

od hlavy.

Znalec Umberta Eca

Ecológ.

O mŕtvych len v dobrom

O živých len v zlom?

Stoik

Vždy zachovať (c)hladnú hlavu

Tolerancia

Hejter kričí:

Nenávidím hejterov!

Ťažká váha

Vážim len stovku,

ale sú vo mne

tony

egoizmu.

Tri dcéry

Viete, ako Jób nazval svoje tri dcéry?

Holubica.

Škorica.

Roh líčidla. 

Naozaj.

(Krásne.)

Draky to vedia najlepšie

Človečina smrdí.

Strach

Ľudia majú radi strach.

Toho sa bojím.

Zlý sen

Ani vo sne by mi nenapadlo,

že už nebudem snívať.

Kariérna geológia

Som kariérny nerast…

Vykorisťovanie

Som pracujúca extratrieda.

Jedno stádo

Jedno stádo.

Jeden pastier.

Ale tisíce vlkov.

Na stôl

Aj diktatúru,

aj demokraciu

musia nastoliť.

Účtovníctvo

Fucktúra.

Gymnázium

Jediný rozdiel

medzi cirkevnou a štátnou školou je,

že na cirkevnej vás naučia

krajšie bohovať.

Vtáča

Ranné vtáča ďalej doskáče.

Ranené nikam.

Agent 004

Apríl je (za)duben.

Mlynček

Kto prv príde,

ten prv melie.

Z posledného.

Jozef Urban

Jozef Urban bol 

malý zúrivý Robinson.

Ja som

veľký zúfalý Piatok.

Ako hovorí kamarátova dcéra

Po plači

prichádza

plač.

Ako hovorí kamarátov syn

Po smiechu

prichádza

smiech.


Prvýkrát zverejnené 5.9.2023, aktualizované 22.7.2024.