Prečo verí filozof Ludger Honnefelder?

Jednou z cenných skúseností bolo spoznanie filozofa a teológa, kňaza a profesora Ludgera Honnefeldera. Keď sme sa stretli, dostal jednoduchú otázku: Prečo verí?