Sám, aby iní neboli sami (+úryvok a video)

Dnes mestské zastupiteľstvo v Ružomberku udelilo bývalému rektorovi tunajšej Katolíckej univerzity prof. Tadeuszovi Zasępovi čestné občianstvo. Aktuálne vychádza vo Vydavateľstve Michala Vaška nová kniha Sám, aby iní neboli sami – knižný rozhovor medzi prof. Zasępom a Karelom Iljom Dvořákom (ktorý sa už, žiaľ, tohto vydania nedožíva). So súhlasom vydavateľa uverejňujeme krátku ukážku z novej publikácie.

Karel Ilja Dvořák: Zažili ste zvolenie Poliaka na pápežský stolec?
Tadeusz Zasępa: Roku 1978 som sa pri návrate zo Švajčiarska zastavil v Ríme – veľmi som túžil uvidieť okamih zvolenia novej hlavy Cirkvi. Stál som na Námestí svätého Petra a tušil, že sa to stane práve dnes. Nemal som peniaze, a tak som jedol bagetu a zapíjal ju vodou z fontány. Odrazu zaznelo: „Habemus papam!“ Na Svätopeterskom námestí bolo vtedy mnoho žurnalistov zisťujúcich mienku obyvateľstva. Aj mňa oslovil jeden z novinárov z týždenníka Gente. Odpovedal som: „Pápežom bude svätý človek…“ „Ale povedzte meno!“ nástojil žurnalista. „Svätý človek…“ opakoval som. Keď si novinár pýtal vysvetlenie, odvetil som: „Tento svet totiž naliehavo potrebuje svätého človeka…“ Na druhý deň ma daný žurnalista navštívil a čudoval sa, že novozvolený pápež je Poliak. Vravel som, že my všetci sme tušili, že je to svätý človek, hoci sme ešte presne nerozumeli významu svojich slov. Pre nás bol Ján Pavol II. už dávno svätý.
Zo Svätopeterského námestia som si však odniesol aj inú príhodu. Keď zaznelo meno Karol Wojtyła, stáli predo mnou dve korpulentné Talianky. Z mena nového Svätého Otca začuli iba koncové „ła“ a zdalo sa im, že je to akési africké priezvisko končiace na „-ua“. „Papa nero, papa nero!“ zdesene pokrikovali mysliac si, že bol zvolený čierny pápež a nastáva koniec sveta. Ja som bol v tej chvíli v  šoku. Nevedel som, čo robiť. Modliť sa alebo spievať? Kľaknúť si alebo tancovať od radosti? Krik Talianok ma však prebudil. Odpovedal som, že je to „papa bianco“ a že je to môj profesor z univerzity. A keď sa novozvolený pápež prihovoril po taliansky, dámy jasali od radosti a v tej eufórii sa na mňa vrhli a vybozkávali ma. Samozrejme, že som im to prepáčil. Ten okamih bol totiž nezabudnuteľný a nikdy sa už nezopakuje.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Q_gSw-QI-Q&w=560&h=315]

Winston Churchill v knihe o ňom Život bez pravidiel hovorí, že nakoniec sa všetko vyjadruje jednoduchými slovami. Slobodu dal na prvé miesto v časoch neslobody v Británii. Čo je sloboda?
Pán Boh stvoril svet a povedal, že podmaňte si zem. Ale nedefinoval, ako to máme urobiť. Zachoval ľuďom slobodu, ako si prispôsobiť zem. Riskoval, ale Pán Boh je veľký. To je začiatok, že Boh nám dal celý svet a nepovedal, ako to máme robiť, aby sme si ho prispôsobili. Boh je darca všetkého. V tej formulácii je pojem dobra, sloboda sa spája s dobrom. Urobiť ten svet taký, aby slúžil človeku.

Prvý predpoklad prežitia je prestať nenávidieť. Lenže žijeme dlhé stáročia vo svete, kde je nenávisť hnacím motorom svetových dejín. Čo s tým?
Nenávisť je hlavný prameň otroctva. Je to sila, ktorá ženie k smrti, zabíjaniu, pomste. Pozrime sa na Jána Pavla II., ktorý pár dní po atentáte prišiel za vinníkom a povedal mu, že mu odpúšťa. Ježiš na kríži hovorí: „Otče odpusť im, lebo nevedia čo robia.“ Ježiš mohol preklínať ľudí, svet, ale neurobil to. V kresťanstve nie je žiadny priestor na nenávisť. Možno nie vždy boli kresťania takí, akí mali byť. Nekonali tak, ako im to Ježiš ukázal. Ale v kresťanstve je vždy priestor na pokánie, na obrátenie sa, na žiaľ, ľútosť, šancu. V kríži je nádej na život. Podmienka je vzťah k Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi na ľudský spôsob. Mohol inak, ale urobil to takto. Boh je všemohúci. V ohni, búrkach, tak, ako to robil pred Kristom, ale urobil to v Kristovi. Rozhodol sa urobiť to takým jazykom, aký človek pochopí najlepšie. Všetky zjavenia sú pekné, ale ďaleké od človeka. Cez Krista je to najbližší, ľudský spôsob, blízky človeku. V tom je milosrdenstvo Boha. Nenechal nás v nemoci poznania.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=videoseries?list=PLmC2EFbOdnus4NyGn2wUqXTqPmK4BHCHm&w=560&h=315]


Foto: Martin Buzna

 

 

3 Comments