Chcem prebudovať mentalitu arcidiecézy

Jeho víziou bola dynamická diecéza, v ktorej kňazi zodpovedajú za svoje farnosti a dekani za dekanáty. Nechcel obnoviť zašlú slávu veľkej Trnavy a stať sa kustódom cirkevných budov. No uvedomoval si, že sa treba starať aj o hmotné statky. Tie však chcel využiť najmä v prospech veriacich. Bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák bol zbavený pastoračného riadenia tejto diecézy pred štyrmi rokmi. Nezabúda(j)me.

Rozhovor publikoval Postoy.sk 6. decembra 2010.