MARTIN JANUS: Čím viac poznáme Boha, tým lepšie poznáme sami seba

O mužskej spiritualite sa rozprávame s Martinom Janusom, ktorý založil Otcovu stodolu ako miesto stretania sa mužov s Bohom. Skromne však konštatuje, že ju ešte stále opravujú, ale postupne začínajú s aktivitami pre mužov. Myslí si, že okolitý svet dusí srdce muža, ktoré síce prežíva, ale nežije v plnosti.

Čítajte viac v rozhovore na ZaStolom.sk.