Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku: Informačný a orientačný systém

Keď vznikala nová budova Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku, dostali sme s grafikom Tiborom Záhorcom za úlohu pripraviť informačný a orientačný systém, t.j. aby sa návštevník vedel v priestore orientovať, aby budova s ním komunikovala, aby sa v nej vyznal. Spoločne sme teda pripravili štúdiu, ako na to, neskôr Tibor dotiahol prvky značenia rozpracované do najmenšieho detailu a zakreslené aj do výkresov v projekte stavby. Napokon sme to „oslávili“ výstavou fotografií, katalógom a vo finále reprezentatívnou publikáciou a dokumentárnym filmom 869 dní

Štúdia informačného systému v univerzitnej knižnici v Ružomberku

studia_informacnysystem_uk

Prvky značenia v univerzitnej knižnici v Ružomberku

prvkyznacenia-celyprojekt

Katalóg z výstavy fotografií o výstavbe novej budovy univerzitnej knižnice

katalog-vystava_compressed

Spomenul som si na tento skvelý projekt – na ktorom sa namakal najmä Tibor, ale azda som mu pri tom veľmi neprekážal – keď som sa dnes dočítal, že o knižnici napísal profesor Kareem S. Galal z Fakulty architektúry Bejrútskej arabskej univerzity v Libanone. Zmienil ju v štúdii „Evolúcia funkcií a dizajnu v priestoroch akademických knižníc naprieč digitálnou érou“ (ešte v septembri 2020) v časopise Architecture and Planning Journal. Dnes sa mi teda všetko pripomenulo – keď knižnica bola ešte staveniskom, ako sme o nej začali robiť film, knihu, výstavu fotografií – a spomínaný informačný a orientačný systém. Gratulujem preto Katolíckej univerzite i Ružomberku k takejto skvelej budove a prajem jej, nech žije a nech je to život aktívny a produktívny!