PRO MEMORIA: Pätnásť otázok ku kauze Bezák, na ktoré stále neprichádza odpoveď z najvyšších cirkevných miest

Pred dvomi rokmi pápež František kritizoval pätnásť neduhov cirkevnej kúrie. Jednými z chorôb sú srdce z kameňa, ohováranie, klebetenie, ale aj zbožšťovanie šéfov. Pätnásť nie je len počet diagnóz Cirkvi, ale aj otázok, na ktoré doteraz neprichádza odpoveď. Pripomíname ich osobitne, pochádzajú z listu, ktorý bol adresovaný nunciovi na Slovensku.

 1. Aký je aktuálny status Mons. Bezáka v Cirkvi?
 2. Je Mons. Bezák emeritným trnavským arcibiskupom?
 3. Ak je Mons. Bezák emeritným trnavským arcibiskupom, na základe akého kánona CIC sa ním stal?
 4. Bol Mons. Bezákovi úrad trnavského arcibiskupa odňatý? Ak áno, ide o výsledok riadneho trestného konania s právoplatným rozsudkom, tak ako to predpokladajú normy trestného kánonického práva (kán. 196, kán. 1336 a kán. 1400 a nasl.)?
 5. Bol Mons. Bezák z úradu trnavského arcibiskupa odvolaný? Ak áno, existuje o tom riadny dekrét, tak ako to predpokladajú normy kánonického práva (kán. 192 CIC)?
 6. Aké boli skutočné dôvody, pre ktoré bol Mons. Bezák „zbavený úradu“? Boli to naozaj dôvody zhrnuté v 11 otázkach adresovaných Mons. Bezákovi?
 7. Ak je Mons. Bezák emeritným arcibiskupom, môže na Slovensku bez akýchkoľvek prekážok slúžiť verejné sv. omše a vysluhovať sviatosti, tak ako to robia aj ostatní emeritní biskupi?
 8. Je Mons. Bezák v nejakom inom treste, ktorý by mu bránil vo vykonávaní posvätnej služby?
 9. Prečo sa nevrátili emeritní pomocní biskupi do Trnavy po odchode Mons Bezáka?
 10. Akú úlohu pri riadení arcidiecézy v súčasnosti zohráva Mons. Sokol?
 11. Je pravdou, že jediným laikom pri riadení arcidiecézy je laik z inej diecézy? Akú má tento pán úlohu na kúrii a aký je jeho mesačný plat spolu s odvodmi (resp. odmenami za jeho služby)?
 12. Aká je úloha spoločnosti ABU Services, s.r.o. (predtým NINETT, s.r.o.) pri správe majetku arcidiecézy?
 13. Kto v súčasnosti vlastní a kto prevádzkuje zariadenie sociálnych služieb v Jacovciach? Aký má Trnavská arcidiecéza právny vzťah k tomuto zariadeniu, na ktoré prispela nemalou čiastkou?
 14. Ako Trnavská arcidiecéza účtuje o výnosoch z fundácie Edwarda Garbu a ako ich využíva?
 15. Neporušil Mons. Baxant prísahu mlčanlivosti svojím vyjadrením ku knihe P. Labu: „díky za dílo, které se na bolestnou a nešťastnou kauzu díva otevřene a pravdivě“, v ktorej bolo venovanie napísané aj Vám, excelencia, osobne?