Nick Cave: Prečo som presvedčený, že Boh je On

Nick Cave je muzikant a spevák pôvodom z Austrálie. Jeho hudbu poznajú nielen skalní fanúšikovia (či už s kapelou Bad Seeds, sólové projekty ako Grinderman alebo spoluprácu s Warrenom Ellisom), ale nájdete ju v populárnych filmoch (Blbý a blbší) a seriáloch (Peaky Blinders). Každý zrejme započul „hitovky“ ako Into My Arms alebo duet s Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow.

Nick Cave komunikuje so svojimi priaznivcami prostredníctvom blogu The Red Hand Files. Odpovedá na akékoľvek otázky, ku ktorým má iba on sám prístup. Spýtať sa možno čokoľvek.

Po prečítaní knihy rozhovorov Viera, nádej a masaker je zrejmé, že Red Hand Files sú Nickovi Caveovi veľmi blízke a intímne. Je na ne hrdý a rád, že práve touto formou môže byť v úzkom kontakte so svojím publikom.

V textoch jeho piesní sú početné odkazy na Starý a Nový zákon a aj netrénovanému uchu je zrejmé, že Nick Cave je hľadač odpovedí na tie najvážnejšie otázky o zmysle života, existencii Boha, viere ako takej – a následný pochybovač o týchto odpovediach.

Jednoducho, nie je možné ho zaškatuľkovať: nepovažuje sa za kresťana a z mediálnych vyjadrení sa zdá, že je ateistom. Opäť sa však vrátim k spomínanej knihe Viera, nádej a masaker: máloktorého veriaceho som ale počul tak dojemne a s úctou rozprávať o viere a Bohu ako práve „neveriaceho“ Nicka Cavea.

Nick Cave: Je Boh muž alebo žena?

Podobne „príjemne“ ma prekvapil 276. diel Red Hand Files, kde dostal otázku od Lindy z austrálskeho Essendonu:

„Prečo ste taký presvedčený, že Boh je On?“

„Pokiaľ Boh existuje, posledná vec, ktorú by si ktokoľvek naozaj myslel je, že On je skutočný muž (hoci by bolo perverzne cool, ak by bol Boh skutočne starý bradatý muž žijúci na oblohe), ale Boh nie je ani skutočná žena, ani iná ďalšia transmutácia tejto najzáhadnejšej, nepochopiteľnej a abstraktnej z myšlienok,“ začína svoju odpoveď Austrálčan Nick Cave.

„Keď hovorím o Bohu, nehovorím o nejasnej a nehmotnej „duchovnej“ sile, skôr hovorím o Bohu Biblie. V Biblii sa Boh znázorňuje ako muž – Boh Otec. Chápem, že niektorí okamžite odhodia Bibliu a všetko, čo je v nej, do bažinatých, anachronických stojatých vôd, ale stále stojí za to zdôrazniť, že ak hľadáme problematické veci o Bohu Biblie, to, či je mužom, je tá najposlednejšia z nich.“

Nick Cave vtipne pokračuje: „Vzhľadom na jeho slabosť pre genocídu by sa ženám malo uľaviť, že nezastupuje ich pohlavie. V skutočnosti to dáva zmysel, že Boh je muž – dajte nám nejakú moc a vyhladiť celé národy z rozmaru, to je ten druh veci, ktorú my chlapi robíme.“

Aj napriek tomu je Biblia pre Nicka Cavea knihou, ktorú podľa vlastných slov vrúcne miluje a pravidelne číta – starovekou knihou úžasnej krásy a hlbokého poučenia.

„Je to posvätná kniha, ku ktorej pristupujem s rešpektom a pokorou a nechcem pretvárať jej najzákladnejšie tvrdenia, aby som kráčal s dobou. Biblia ma priťahuje z rovnakého dôvodu, akým ma priťahuje kostol – pretože sa nachádza mimo chvíľkového momentu (alebo aspoň by mal), kým o tom hlboko uvažujem,“ dodáva N. Cave.

Boh je On, ale evanjeliá prúdia ženskou energiou

V Red Hand Files č. 276 tému božskej príslušnosti k pohlaviu Nick Cave rozvíja celkom osobne:

„V kostole, ktorý navštevujem, končíme modlitbou Anjel Pána, ktorá stavia Máriu, ženský archetyp smútiacej matky, do emocionálneho vyvrcholenia kresťanskej liturgie, niečo, o čom máme uvažovať, keď opustíme kostol a prechádzame dňom. V konečnom dôsledku je to žena, matka, ktorú chválime a voláme –

„Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.“

Pre speváka sú tieto slová nepredstaviteľne jasné a krásne.

„Je to ženskosť, ktorú si vážime, zronená matka, ktorú velebíme a s ktorou sa spájame. Boh je nepomenovateľná a nepochopiteľná abstrakcia a my zápasíme s nedostatočnosťami nášho jazyka, aby sme dali tejto abstrakcii formu.“

Nick Cave uzatvára:

„Na druhej strane, Mária je taká skutočná a neznesiteľne pôsobivá, a preto v mnohých ohľadoch kraľuje západnej náboženskej predstavivosti. Boh je On, pretože nám to hovorí Biblia, ale samotné evanjeliá prúdia podzemnou a žiarivou ženskou energiou, duchom lásky a utrpenia a túžby, vzťahovou a takmer neúnosne pravdivou, vďaka ktorej sa pripravujeme na vlastné trápenia.“

Nick Cave: Čaká nás Divoký Boh

Témou najnovších Red Hand Files (vydanie 277) je Caveov nový album Wild God, ktorý vychádza v auguste 2024 so zoskupením Bad Seeds.

Zatiaľ je vonku len nový singel potvrdzúci, že Nick Cave ostáva naďalej sám sebou: hudobne inovatívnym autorom, divokým a osobitým, ktorý umelecky spracúva najdôležitejšie a všeľudské otázniky, pochybnosti, túžby i nádeje.

obr. Dio Padre con gli angeli, 1510 circa. (Giannicola di Paolo), zdroj: MeisterDrucke.it