Boh sa neunaví odpúšťaním

„Profesor Ladislav Csontos SJ sa neunaví žiadnou otázkou.

Blíži sa uvedenie novej knihy rozhovorov s prof. Ladislavom Csontosom SJ. Rozprávali sme sa (takmer) o všetkom. Zhrnul by som to takto:

„Profesor Ladislav Csontos SJ sa neunaví žiadnou otázkou. Je v tom kus akademickej poctivosti teológa, ktorý vo viere vychádza na periférie a odvážne sa stretá s problémami súčasného sveta. Sám ich identifikoval najmä v rozpadajúcich sa rodinách a krehkých medziľudských vzťahoch. Stabilite rodín nepomáha len ako vedec vo svojej výskumnej práci, ale aj ako kňaz, ktorý sa už viac ako dve desaťročia venuje pastorácii rozvedených. Jeho životným poslaním sa stalo uvádzať Druhý vatikánsky koncil do života. Svoj produktívny život si ale zopakovať nepotrebuje: bol jedinečný a neopakovateľný. Večnosť pre neho znamená spočívať v Božom náručí: v objatí Boha, ktorý je vo svojej láske k nám neúnavný.“

Ladislav Csontos: Boh sa neunaví odpúšťaním

foto: TRUNI/Barbora Likavská