Desať najzaujímavejších myšlienok o otcoch

Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá až do 8. decembra 2021.

Tento svätec, ktorý bol pestúnom Ježiša a manželom Panny Márie, je patrónom nielen tesárov, cestovateľov či realitných kancelárií, ale – čo je pre náš blog najdôležitejšie – aj otcov.

Pápež František mu v apoštolskom liste Patris corde dáva viaceré prívlastky: pracujúci, tvorivo odvážny, prijímajúci, poslušný alebo otec nežnej lásky.

Či ste veriaci alebo neveriaci, vyberáme pre vás najzaujímavejšie myšlienky z Patris corde. Môžu nám pomôcť stať sa lepšími otcami.

1. V našom živote sa mnohokrát stanú veci, ktorých význam nechápeme. Našou prvou reakciou je často sklamanie a vzbura. Jozef necháva bokom svoje vlastné myšlienky, aby prijal sled udalostí, a hoci sa mu zdajú tajomné, prijme ich, preberie za ne zodpovednosť a urobí ich súčasťou vlastného príbehu. Ak sa nezmierime s vlastným príbehom, nedokážeme urobiť ani nasledujúci krok, pretože stále budeme rukojemníkmi našich očakávaní a následných sklamaní. 

2. Jozef zaiste nie je človekom pasívne zmiereným so všetkým. Je odvážny a veľmi aktívny. 

3. Ak je prvým krokom každého skutočného vnútorného uzdravenia prijatie vlastnej osobnej histórie a v nej aj toho, čo sme si v našom živote nezvolili, treba dodať aj ďalšiu dôležitú vlastnosť: kreatívnu odvahu.

Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.

Jozef Medvecký Beňo: Sv. Jozef (Oravská galéria), zdroj: WebUmenia.sk
Jozef Medvecký Beňo: Sv. Jozef (Oravská galéria), zdroj: Webumenia.sk

4, Ak sa niekedy zdá, že nám Boh nepomáha, neznamená to, že nás opustil, ale že nám dôveruje. Dôveruje v našu schopnosť niečo naplánovať, vymyslieť, nájsť riešenie.

5. Pracujúci človek, nech má akékoľvek zamestnanie, spolupracuje so samotným Bohom a stáva sa istým spôsobom tvorcom sveta, ktorý ho obklopuje. …. sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohŕdal prácou.

6. Otcami sa nerodíme, otcami sa stávame. A nestávame sa nimi tým, že privedieme na svet dieťa, ale preto, že prevezmeme zodpovednosť za starostlivosť oň. 

7. V súčasnej spoločnosti sa deti často zdajú byť sirotami bez otcov. 

8. Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať ich, nebyť príliš ochranársky ani vlastnícky, ale urobiť ich skôr schopnými samostatne a slobodne sa rozhodovať, otvoriť sa pre nové možnosti.

Láska, ktorá chce vlastniť, zadúša.

9. Iba ak je láska čistá, je skutočne láskou. Láska, ktorá chce vlastniť, sa napokon stáva nebezpečnou: zväzuje, zadúša, robí nešťastnými. Sám Boh miloval človeka čistou láskou, ponechajúc ho slobodného, aj keď pochybil a obrátil sa proti nemu. Logika lásky je vždy logikou slobody a Jozef vedel milovať mimoriadne slobodne. 

10. Každé dieťa vždy v sebe nesie jedinečné tajomstvo; niečo celkom nové, čo možno odhaliť len s pomocou otca, ktorý rešpektuje jeho slobodu. 

Pôvodne vyšlo 17.1.2021 na Otcom.sk.