BEZÁKOV SPOLUPRACOVNÍK: Jeho odvolanie som nikdy vnútorne neprijal

S odvolaným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom má dlhoročné skúsenosti. Desať rokov mu asistoval na pozícii šéfa slovenských rehoľníkov, potom tri roky na arcibiskupom úrade v Trnave. Stále nielenže neprijal Bezákovo odvolanie, ale angažuje sa aj v jeho prospech. Naposledy napríklad napísal list apoštolskému nunciovi na Slovensku – na ktorý mu ale dodnes neprišla odpoveď. Peter Savara.

Kto je pre vás Mons. Róbert Bezák?

V prvom rade priateľ, ktorého som spoznal prostredníctvom mojich spolužiakov na teologickej fakulte. Desať rokov som preňho robil sekretára Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Aj po skončení mojej služby sme sa sporadicky stretávali. Keď bol menovaný za arcibiskupa do Trnavy, pôsobil som v Ríme na generálnej kúrii a práve v tom čase som dostal povolenie vrátiť sa do provincie. Tak požiadal môjho provinciála, aby ma na určitý čas uvoľnil pre službu arcidiecézy do Trnavy.

Ako ste prijali toto pozvanie do Trnavy? Chcelo sa vám ísť z „veľkého“ Ríma do toho „malého“?

Z „veľkého“ Ríma som chcel ísť na Slovensko, pretože som žil už deväť rokov mimo provincie. Ísť do „malého“ Ríma bola pre mňa istým spôsobom aj výzva a ako rehoľník som tam šiel len na určitý čas.

Róbert Bezák sa stal známym tým, že sprístupnil diecézu verejnosti, snažil sa o dialóg s laikmi i neveriacimi a zmenil zaužívané spôsoby riadenia v Trnavskej arcidiecéze, ktorú dlhé roky viedol Ján Sokol. Aký je však naozaj Róbert Bezák? Aký je jeho štýl? Ako by ste ho opísali a charakterizovali pre tých, ktorí ho nemajú možnosť osobne poznať?

Jeho štýl ste práve opísali. Mal odvahu veci meniť a obkolesil sa ľuďmi, ktorí mu dokázali povedať názor, ktorý nebol totožný s jeho názorom, a len vtedy, keď človek dokáže počúvať aj ľudí okolo seba, môže rásť a napredovať.

Od odvolania Mons. Róberta Bezáka ubehli štyri roky. Ako sa stala z bývalého trnavského arcibiskupa „kauza“?

Zo dňa na deň. Keď dostal prvý list, dostal aj týždeň na rozmyslenie. Ale o 24 hodín bol už napísaný list, že je odvolaný. Bez udania dôvodu, bez vysvetlenia a bez možnosti stretnúť sa so Svätým Otcom. Zarazilo ma aj to, že ani jeden list nemá číslo protokolu, na základe ktorého bol poverený nuncius na Slovensku napísať tieto listy.

Ako je niečo také vôbec možné – byť úradne odvolaný, no nemať k tomu „úradné“ potvrdenie?

Zistil som, že všetko je možné. O to viac ma to mrzí, že takáto praktika sa uplatnila v Cirkvi.

Keď sa pred štyrmi rokmi veriaci ozývali, boli umlčaní, lebo svojimi otázkami sa mali dopúšťať neposlušnosti voči pápežovi. Bola snaha poznať dôvody a okolnosti odvolania takouto neposlušnosťou?

Nebola ani nie je. Každý má právo dozvedieť sa pravdu. Nič iné nechceli, len poznať dôvod, prečo bol odvolaný. Najsmutnejšie na tom je, že tento dôvod nevie ani sám odvolaný, aj keď sa niektorí zahrali na jasnovidcov a tvrdili, že on ho vie, len ho nechce povedať, lebo je tak vážny. Odkiaľ to mali, neviem. To už musia povedať oni sami.

Ste presvedčený, že bolo priamym „želaním“ dnes už emeritného pápeža Benedikta XVI. odvolať Róberta Bezáka z funkcie?

Aj pápež je odkázaný na spolupracovníkov a musí im veriť. Ak jeho spolupracovníci mali želanie, aby trnavský arcibiskup skončil, tak si toto želanie osvojil aj on. Vyjadrenie Mons. Baxanta ku knihe Šebastiána Laba je veľavravné. Kto to chce pochopiť, nájde tam aj odpoveď.

Zistil som, že všetko je možné. O to viac ma to mrzí, že takáto praktika sa uplatnila v Cirkvi

Je táto kauza o cirkevnej či ľudskej spravodlivosti?

Veľkú časť môjho života sme bojovali s nespravodlivosťou režimu, ktorý tu panoval. Nikdy som si ani nepomyslel, že v slobode budem musieť niečo podobné akceptovať. Zdôrazňujem slovo „budem musieť“. Pretože vnútorne som tento spôsob „odvolania“ nikdy neprijal, pretože som bol očitý svedok všetkého, čo sa za tri roky na arcibiskupskom úrade dialo. Na jednej strane sa vytýka neposlušnosť  Svätému Otcovi, ktorý rozhodol na základe vnuknutia Ducha Svätého a vizitácie, na druhej strane tým vzápätí popierame, že  Svätý Otec dostal vnuknutie Ducha Svätého, aby ho menoval? Už tu sa mi tvrdenie bije. Ďalej to nechcem rozpitvávať.

Pápež František v jednom zo svojich príhovorov povedal, že keď Ježiš volá k obráteniu, nepočína si ako sudca ľudí, skôr sa k nim približuje, zdieľa s nimi ľudskosť, teda cestu, domov, stôl… Tento rozmer mi však v tejto kauze, či sa jedná o cirkevnú alebo ľudskú spravodlivosť, chýba. Kto mu podal z cirkevných autorít pomocnú ruku okrem kardinála Vlka a niektorých ľudí, hlavne z cudziny?

Škandály, ktorým naša Cirkev za posledné roky čelí, sú totiž neklamným dôkazom, že ututlávanie faktov a dôkazov pre „dobro Cirkvi“ nebola a nie je pre Cirkev správna cesta. (citát z listu P. Savaru apoštolskému nunciovi na Slovensku arcibiskupovi Mariovi Giordanovi)

Ide Mons. Bezákovi o návrat späť do úradu?

Nemôžem hovoriť za neho, ale z toho, čo viem, mu ide v prvom rade o jeho status. Toto sa zamlčalo aj pri ponuke „renty“ zo strany KBS. Keď mu pán biskup Chovanec dal ponuku, Mons. Bezák sa ho spýtal, ale na základe akého statusu dostáva spomínanú ponuku? A na túto otázku mu nevedel pán biskup odpovedať, preto povedal, že ani on potom nemôže prijať ponuku KBS.

Môže sa s touto kauzou ešte niečo pohnúť?

Istotne môže. Veľkou nádejou bolo stretnutie arcibiskupa so Svätým Otcom 10. apríla 2015, až kým „neprišiel“ list z Vatikánu, v ktorom boli spresnenia Štátneho sekretariátu, ktoré vôbec neuspokojili situáciu, navyše priniesli úplné nové protichodné informácie ako to uvádzam aj v mojom liste adresovanom pánovi nunciovi. Tieto protichodné informácie treba uviesť na správnu mieru, a to nebude robiť Svätý Otec. Niekto to zapríčinil. Bolo toto odvolanie v súlade s vydaným pápežským motu proprio o odvolaní biskupa? Po telefonáte, ktorý som mal s pánom nunciom v deň audiencie, nemám žiadnu nádej, že pán nuncius má akýkoľvek záujem situáciu riešiť a upokojiť. Na druhej strane vidím veľkú šancu KBS. Svätý Otec na stretnutí ad limina mal povedať, že chce situáciu riešiť. Ale možno čaká aj na návrh KBS, akú majú predstavu a majú vôbec svoju predstavu? Spôsob, ako sa dajú veci riešiť, nám dokazuje prípad limburského biskupa Franza Petra Tebartza van Elsta z Nemecka, keď predseda konferencie išiel v sprievode s obvineným biskupom za Svätým Otcom a hľadali spoločne riešenie. Takže cesta existuje, len či má niekto vôbec o ňu záujem?

Aký by bol želaný výsledok?

Povedať, čím sa arcibiskup previnil a určiť jeho status. Ak je emeritný arcibiskup, správať sa k nemu ako k ostatným emeritným arcibiskupom. Prečo napríklad nemôže slúžiť verejne sväté omše? Kto mu to zakázal, je v nejakom treste?

Nemám žiadnu nádej, že pán nuncius má akýkoľvek záujem situáciu riešiť a upokojiť. Na druhej strane vidím veľkú šancu KBS. Svätý Otec na stretnutí ad limina mal povedať, že chce situáciu riešiť. Ale možno čaká aj na návrh KBS.

Emeritní biskupi môžu vykonávať to, k čomu boli povolaní – kňazstvo. Sväté omše, spovede, verejná činnosť – posvätná služba. Prečo je to odopierané Bezákovi?

Niektorí biskupi tvrdia, že to má zakázané, ale zákaz nevedia preukázať. Pán arcibiskup Zvolenský nám v liste z 10. 12. 2012 napísal, že by slúženie omše arcibiskupom Bezákom bolo pastoračne neužitočné. Svoje rozhodnutie však musí vedieť odôvodniť on sám. Neviem dôvod, prečo to takto napísal.

Je prekvapivé, že Vatikán akoby „ignoruje“ túto kauzu. Spomínam si na mnohé a rozličné snahy „dovolať sa“ do Ríma, riešiť veci, komunikovať – no tam akoby vládlo hrobové ticho. Prečo je s Rímom taká ťažká reč vo veci Mons. Bezáka?

Tam, kde sme si mysleli, že nájdeme pomoc a spojenca ako riešiť situáciu v arcidiecéze, odkrývaním vecí sme pravdepodobne začali vzbudzovať strach a nenachádzali sme viac v nich spojencov.

Spomenuli ste, že na ťahu môže byť aj KBS. Tá sa však bránila argumentom, že predsa nemá právomoc odvolať biskupa – toho zbavuje úradu a odvoláva iba pápež. Má KBS zodpovednosť za odvolanie Róberta Bezáka? Čo môže KBS spraviť dnes?

Je pravdou, že nemôže odvolať biskupa, ale môže ho brániť, ak je odvolaný za nejasných okolností. KBS tvrdila, že dôvod nepozná, ale je presvedčená, že mal odstúpiť, aj keď oni sami nevedeli prečo a s odvolaním súhlasili. Pravdepodobne ich to ani veľmi nezaujímalo, lebo by zaujali iný postoj. Doteraz KBS arcibiskupovi Bezákovi nepomohla ničím, ale je ešte stále čas to napraviť.

Pán arcibiskup Zvolenský nám v liste z 10. 12. 2012 napísal, že by slúženie omše arcibiskupom Bezákom bolo pastoračne neužitočné.

Od odvolania R. Bezáka v júli 2012 prešli štyri roky. Na tento čas sa dá pozrieť dvojako – nie je to tak dávno, aby sa s kauzou nedalo nič pohnúť, no na druhej strane čas letí rýchlo a téma už nie je taká horúca a zaujímavá. Ako to vnímate vy? Čo robiť, aby táto kauza neupadla do zabudnutia?

Táto kauza neupadne do zabudnutia. To je len želanie niektorých, ktorí si myslia, že keď je ticho, vec je vyriešená. Aj sarkofág v atómovej elektrárni v Černobyle sa zdá, že je vyriešením situácie, ale pod ním to ešte stále vrie. Podobne je to aj s mnohými veriacimi na Slovensku, ktorí si ignoranciu v tom zmysle, že im nechceme povedať pravdu, nezaslúžia.

Všimol som si, že mnohí ľudia, ktorí boli v roku 2012 na Bezákovej „strane“, za tie roky zmenili názor a často hovoria, že pravda musí byť niekde uprostred. Čím sa teda Róbert Bezák tak previnil, že si vyslúžil odvolanie?

Asi tou znôškou lží a poloprávd, ktoré napísal Šebastián Labo SJ vo svojej knihe za účinnej spolupráce určitých ľudí aj z Trnavskej arcidiecézy, ktorí neboli radi zmenám v arcidiecéze.

Stretol som sa aj s názorom, že Róbert Bezák by už konečne mal prijať, čo sa stalo, a stiahnuť sa. Niečo ako Kristus – zobrať kríž a nebúriť sa. Nebojovať. Je tento názor opodstatnený? Naozaj majú veriaci len mlčky znášať utrpenie a príkorie?

Aj Kristus sa bránil pred Pilátom. Keď sa pozerám na kríž, často si kladiem otázku, čím sa previnil a predsa ho ukrižovali?

Je smutné, že svedectvom Cirkvi na Slovensku je kauza Bezák – ktorá neprestáva rozdeľovať veriacich a jatriť rany. Prečo je Cirkev rozdelená? Priniesol rozdelenie Bezák? Je on tou príčinou?

Nič sa neurobilo preto, aby rozdelená nebola. Nič sa nevysvetlilo a na otázky ľudia nedostávajú odpoveď. Či viac nerozdelil Cirkev ten, kto zapríčinil odvolanie Bezáka?  Nemyslím tým pápeža. Kto sú tí, čo písali anonymné listy do Vatikánu? Či to neboli práve oni, ktorí začali rozdeľovať cirkev na Slovensku. A nik ich neodsúdil. Niekto predsa pozná ich mená? Inak si to neviem predstaviť, že by bol biskup odvolaný aj na základe anonymných listov, to sme až tak hlboko klesli. Odvolanie biskupa považuje prefekt Kongregácie pre biskupov, podľa vyjadrenia kardinála Vlka, za „administratívny úkon“. Toto je pre mňa doteraz najtvrdšie vyjadrenie. 

Odvolanie biskupa považuje prefekt Kongregácie pre biskupov za „administratívny úkon“. Toto je pre mňa doteraz najtvrdšie vyjadrenie.

Nezanechala táto téma dôsledky na vašom prežívaní viery?

Nie, nezanechala. Mojou vierou neotriasla. Môj duchovný otec mi vždy hovorieval, že aj keby sa Svätý Otec oženil, tvojou vierou to nemôže otriasť. Tá musí stáť na iných základoch a toto mám často na mysli.

Keď sme už pri tom, na akých základoch staviate svoju vieru?

Na Kristovi.

Dá sa po kauze Bezák ešte vôbec „veriť v Cirkev“?

Cirkev má božskú a ľudskú stránku a skladá sa z členov, ktorí sú hriešni, a teda aj omylní. Božská stránka v Cirkvi nesklame a za ľudské chyby zodpovedá každý jedinec samostatne.

Prečo ste sa rozhodli napísať nunciovi list?

Viacerí mi hovorili, že mám zatvoriť túto knihu a začať odznova, s čím nemôžem súhlasiť. Za pravdu a spravodlivosť treba bojovať. Prečo sme nezatvorili knihu za utrpením v koncentračných táboroch? Tam boli tiež zničené životy, tu bol zničený síce len „jeden“ život človeka, ale ani kvôli tomu jednému životu sa nedá táto stránka zatvoriť.

Prečo ste dosiaľ nedostali odpoveď?

Asi je ťažko odpovedať pravdivo na moje otázky. Alebo sa mýlim?

 

6 Comments

Ďakujem p. Matúš Demko, aj Vám, brat Peter. Ani ja sa neviem vnútorne zmieriť s odvolaním o. arcibiskupa. Trápi ma to denne, ako nespravodlivá krivda čestnému človeku, o to viac, že sa udiala v prostredí cirkvi. Cítim aj rozdelenie, nielen v spoločnosti, ale aj v pomerne blízkej rodine. Jediné, čo mi ostáva, je viera-či vlastne (nádej?), že Pán Boh je nad týmto všetkým. Súhlasím, za pravdu a spravodlivosť treba bojovať. Čo môžem z pozície bežného veriaceho spraviť v prospech vyriešenia tejto smutnej kauzy ?

Dobrý deň, pani Vojtechová, veľmi rád by som Vám poradil, či niečo múdre odpovedal na Vašu otázku, čo vieme ako bežní veriaci spraviť, ale odpoveď nepoznám.

Myslím si, že situácia okolo kauzy Bezák je naozaj komplikovaná a my “ obyčajní veriaci sme masírovaní dvoma stranami, kde nie je jasné čo sa vlastne stalo. Osobne si myslím, že spôsob, akým bol arcibiskup odvolaný bol minimálne neštandardný, bohužiaľ, ale cirkev je hierarchická spoločnosť a vzhľadom na to, že arcibiskup toto odvolanie neprijal a spôsobom, akým po odvolaní vystupoval cez médiá a svojich priaznivcov bol taktiež neštandardný. Podľa mňa mal komunikovť on s KBS, nunciom, “Vatikánom“ a keď ho nikto nepočúva, asi by som si na jeho mieste veľmi spytoval svedomie či som naozaj bol odvolaný neobjektívne. Neverím, že, ako píšete pár anonymných listov má moc, ohlúpiť toľko inštitúcií, ľudí. A zjavne mal aj veľký problém so svojimi spolupracovníkmi – biskupmi, keď sa ani jeden slovenský biskup nepostavil na jeho stranu, ale všetci ho potopili, čo taktiež svedčí o jeho individualite… Ale verím, že nad tým všetkým je Boh a božie mlyny melú

Prave takito stratení, nerozhladeni, nezorientovani, udupani, utlaceni, nesamostatni, prip. nesvojpravni veriaci su vdacnou zivnou podou, na ktorej rastu deformacie vo vnutri cirkvi a zaroven su aj velkou oporou, na ktoru sa manipulatori, podvodnici, estebaci a zlodeji v cirkvi spoliehaju…

Milý František,
zaujímavé veci píšete, ale trochu krkolomne. Vždy, keď sa pretrasie nejaký problém, máte dve strany, ktoré ale môžu hovoriť rozličné veci, objavia sa fámy, klebety, mnohí si domyslia aj to, čo nie je ani pravda. Vnímam ako veľmi nebezpečné, že Mons. Bezák má byť vždy na ťahu, on je ten „zlý“, všetci sú dobrí, on má niečo robiť, on má niečo konať, on urobil to a mal urobiť hento… To je nekonečný príbeh. Odvolali ho, bez vysvetlenia, žiadal informácie, tie nedostal – a stále sú naňho vyvíjané ďalšie nátlaky.

Som rád ale, že píšete, že jeho odvolanie a celý proces bol neštandardný. To by malo byť jasným znakom. Tento proces bol nezvládnutý, zbytočný, komunikačne úplne spackaný. Celé zle.

Nie je pravda, čo píšete, že on odvolanie neprijal. Keby to neprijal, tak ostane sedieť v Trnave aj dodnes. Ak niekto neprijal svoj príbeh, tak je to Sokol, ktorý sa nechcel a nevedel stiahnuť po Bezákovom príchode do Trnavy.

Uvažujete nebezpečne v tom, že „pokiaľ si o mne všetci myslia, že som spravil chybu, tak som asi naozaj nejakú chybu spravil“. Uznávam, že aj názor okolia môže byť smerodajný, ale uznajte aj vy, že okolie sa môže mýliť. Vzťah KBS k Bezákovi je tiež „neštandardný“. Nie je pre nich dobrý ani ako biskup na dôchodku, a dokonca už ani ako kňaz, ktorý môže ďalej konať svoju posvätnú službu. Za tento hriech KBS-ky neviem, kto sa bude zodpovedať. Z medializovaných informácií vieme, že Bezák urobil všetko pre to, aby niečo so svojím prípadom spravil. A tiež je úplne zrejmé a jasné ako krištáľ, že mu bolo všetko zamedzené. Hanba.

Milý František, je smutné, ak vás nepresvedčil ani nedávno zverejnený list nunciovi, ani rozhovor s autorom toho listu, kde je to všetko polopatisticky napísané. Keď vás nepresvedčilo toto, asi vás už presvedčili iní.

Ale, máte pravdu, Božie mlyny melú. Tak sa chovajme tak, aby nás nezomleli. Buďme spravodliví a čestní. To prajem aj všetkým strojcom úkladov proti Bezákovi. Kdeže sú? Nech sa demaskujú!

Samozrejme ze mam na mysli tu na clanok reagujuceho naivne doverciveho pisatela Frantiska.