Fb. You. In. Tw. MeWe.

Značka: domov na polceste

Štát zisťuje kvalitu poskytovania sociálnych služieb  

Keď mladý človek odchádza nielen z väznice, ale aj z detského domova či reedukačného centra, nie je ľahké nájsť si – a udržať – samostatné bývanie. Upozornili na to napríklad Darina Ondrušová a Milan Fico z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorí v roku 2018 riešili Podkladový materiál koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva na národnej úrovni. Podľa nich neexistujú žiadne oficiálne štatistiky o bývaní a zamestnaní mladých po ukončení náhradnej starostlivosti či prepustení z väzenia. „Táto skupina je pritom rizikom bezdomovectva vzhľadom na nízky vek, pomerne nárazový prechod z inštitucionálnej starostlivosti do samostatného života a ďalšie znevýhodňujúce faktory, najviac ohrozená.“ Dáta, s ktorými sa dá pracovať, pochádzajú od mladých, ktorí počas prvých dvoch rokov po…

Čítaj viac