Z hradu medzi obrazy: Oravská galéria má nového riaditeľa