Modlitba za blahorečenie Vendelína Javorku

Misionár Vendelín Javorka je patrónom stratených prípadov

Bože, ty si svojho služobníka Vendelína Javorku ozdobil čnosťami pokornej poslušnosti, misionárskej horlivosti a odovzdanej služby a obety pre jednotu slovanských národov v tvojej Cirkvi.

Prosíme ťa, osláv ho u seba.

Pomáhaj nám aj nášmu malému národu nasledovať jeho príklad a daj nám tešiť sa z jeho modlitby a príhovoru.

Na jeho príhovor vypočuj našu prosbu, ktorú s vierou predkladáme (…)

A dopraj nám v tej istej viere, horlivosti a obeti vytrvať až do konca.

Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Imprimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD, žilinský biskup, Žilina, 6. február 2018, prot. č. 122/2018-2

Publikované 24.3.2021, aktualizované 20.10.2023.