Mali by sme uvažovať o začatí procesu blahorečenia kardinála Korca a spoločníkov

Profesor Ladislav Csontos, SJ, v novej knihe Môže byť svedectvo obetí komunizmu chápané ako mučeníctvo? píše o tom, prečo by hrdinstvo lásky mnohých jeho spolubratov za bývalého režimu, „neraz spečatené nekrvavým mučeníctvom“, malo dnes viesť k úsiliu o ich blahorečenie.

Čítajte viac na Svete kresťanstva.