Je možné vychovať sedem detí? Fridrich Kolarovič to dokázal spolu s manželkou Helenkou

Fridrich Kolarovič bol najstaršie žijúcim aktívnym organistom na Slovensku. Narodil sa v roku 1920, zomrel 5. decembra 2021.

Spolu s manželkou Helenou vychovali sedem detí, Fridrich sa angažoval ako učiteľ, organista, spevák v Speváckom zbore slovenských učiteľov, ale aj ako dirigent a režisér ochotníckych divadelných predstavení.

Pozrite si dokumentárny film o sile života, o kráse viery, o hodnote rodiny. 

Vyšlo na Otcom.sk 9.7.2019, aktualizované 7.7.2024.