Bonhoefferovo Krédo

Verím, že Boh nám v každom stave núdze dá toľko sily odporovať, koľko budeme potrebovať. Amen.

Dietrich Bonhoeffer bol významný evanjelický teológ. Ako uvádza Wikipedia, bol významnou osobnosťou tzv. Bekennende Kirche (vyznávačskej cirkvi) a bojovník proti nacizmu. Narodil sa v poľskej Vroclavi v roku 1906. Popravili ho na výslovný Hitlerov príkaz 9. apríla 1945 v koncentračnom tábore Flossenbürg, iba niekoľko dní pred oslobodením americkou armádou.

Krédo Dietricha Bonhoeffera

Verím, že Boh môže a aj vzbudí dobro zo všetkého, dokonca aj z toho najväčšieho zla. Na to potrebuje ľudí, ktorí pripustia, že všetko, čo sa deje, zapadá do plánu pre naše dobro.

Verím, že Boh nám v každom stave núdze dá toľko sily odporovať, koľko budeme potrebovať. Ale nedá vopred, aby sme sa nespoliehali na seba, ale iba na neho samotného. Skrz takúto vieru by sa mala prekonať všetka úzkosť týkajúca sa budúcnosti.

Verím, že dokonca naše chyby a zlyhania nie sú zbytočné a že nie je o nič ťažšie pre Boha vyrovnať sa s nimi rovnako ako s našimi domnelými dobrými skutkami.

Verím, že Boh nie je večný osud, ale že čaká na úprimné modlitby a zodpovedné činy a odpovedá na ne.

Spracované podľa blogu Thomasa Renza.

foto: Barbora Likavská

Pôvodne vyšlo 9.4.2021, aktualizované.