Zápas o gospelového poslucháča

O kresťanskej hudbe vyšla kniha Gospel music na Slovensku od Yvetty Kajanovej.

Autorka na začiatku skúma vznik a vývoj novej duchovnej piesne, ktorá čerpá inšpiráciu z populárnej i ľudovej, ba dokonca umelej hudby. To, že sa šíri ústnym podaním, že sa vytvárajú jej rôzne varianty a že autor je individuálny, ju pripodobňuje ľudovej piesni. Yvetta Kajanová „ilustruje“ novú duchovnú pieseň na notových záznamoch, a tak čitateľ môže pochopiť jednotlivé odtienky medzi rozličnými hudobnými variantmi tej istej piesne.

Veľmi cenné je zmapovanie histórie kresťanskej hudby na Slovensku od roku 1945. Hnutie Rodina, ktoré na Slovensku založil kňaz Tomislav Kolakovič-Poglajen a ktoré pripravovalo vysokoškolákov na represálie komunistického režimu, malo nielen politický, spoločenský, ale aj kultúrny – hudobný – rozmer. Napríklad kňaz Štefan Šmálik učil ostatných mládežníkov ruské piesne ako Tvoju milošč prebegajem. Vtedy „leteli“ také piesne ako Na svoju česť Ti sľubujem alebo Mlaď Bohu verná.

Kajanová sa obsažne venuje hudobným telesám, ktoré pôsobili v podzemnej cirkvi. Na začiatku to boli zbory, „ktoré mali v repertoári starší typ duchovnej piesne a miešali sa v ich aktivitách ľudové náboženské spevy a umelá hudba.“ Jedným z výnimočných tej doby bol Liptov, založený v roku 1956 v Hubovej, ktorý viedol don Štefan Olos. Práve tento súbor vôbec ako prvý slovenský chór vystúpil v roku 1969 vo Vatikáne.

Ani v tej dobe nechýbalo novátorstvo. Začali sa prejavovať prvé gospelové kapely, napríklad Crédo z Ivanky pri Dunaji, ktorá v roku 1968 hrala v Blumentálskom kostole v Bratislave prvú bigbítovú omšu.

„Rok 1989 znamenal legalizáciu kresťanskej scény gospel music na Slovensku,“ píše Y. Kajanová.Vznikajú festivaly, muzikály, nahrávajú sa nové albumy. Autorka však obdobie 1989-97 definuje ako „doháňanie zmeškaného“, po roku 1997 sa začína nová éra: „boj o človeka a poslucháča,“ a to preto, lebo prichádza nová generácia „duchovne akoby mŕtva.“ Hudobne sa to prejavuje aj tak, že „mládež do sakrálneho prostredia vnáša stále viac piesní z oblasti globálneho hudobného priemyslu.“

    Označenie monografia najlepšie vystihuje formu a obsah tejto publikácie: je to prierez históriou gospelovej muziky na Slovensku, jej vývinom a súčasným stavom. Text je náučný, prispôsobený skôr odbornému čitateľovi či muzikantovi a nie samotnému poslucháčovi gospelovej hudby. Určite by po tejto knihe mali siahnuť hudobníci, kritici, rozhlasoví pracovníci či pedagógovia.

Yvetta Kajanová: Gospel music na Slovensku. Vydal Mgr. Dušan Ondriaš – Coolart, Bratislava 2009. Distribúcia: Lux Communication. 256 strán.

Písané pre Katolícke noviny v r. 2009.


Ak sa vám moje články či úvahy páčia a radi by ste ich čítali naďalej, vopred ďakujem za vašu podporu. 

(Môže tak urobiť nasnímaním QR kódu nižšie vo vašej mobilnej aplikácii alebo priamo kliknutím na obrázok cez internet banking. Ďakujem!)

QR kod na podporu otcom.sk