Teologická fakulta v Bratislave má byť živá a sebavedomá

Najbližšie štyri roky bude viest Teologickú fakultu Trnavskej univerzity Dr.h.c., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., ktorého do tejto funkcie zvolil fakultný akademický senát. Dnes rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik odovzdal v Bratislave menovací dekrét novému dekanovi. Profesor Marek Šmid sa tejto funkcie sa ujíma pri našom tridsiatom výročí ako jeden zo zakladateľov obnovenej Trnavskej univerzity (1992), právny poradca prvého rektora TRUNI Antona Hajduka a tiež ako jeden zo zakladateľov právnickej fakulty.