Tadeusz Zasępa: Len dobro a láska sa počítajú

Nečakal som, že raz uvidím takú fotografiu: bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák žehná slabému a nevládnemu Tadeuszovi Zasępovi, ešte v roku 2014 rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Rozmýšľam o ich oboch, o ich osudoch, o ich príbehu, o tom, čo tomuto svetu chceli dať a ponúknuť.

Autor fotografie zachytil historický moment, keď sa stretli dva symboly Katolíckej cirkvi na Slovensku – jej bolestí, nevyriešených otázok, jej rán, ktoré sa ešte nehoja.

Tadeusz Zasępa, Róbert Bezák

Výchova: Nikdy nie ste hladní ani smädní

Nedá mi nemyslieť na dona Antona Srholca, ktorého zdravotný stav je taktiež veľmi vážny a ktorý tiež patrí k trojlístku Bezák – Zasępa – Srholec. Škoda, že nie sú štyria – štvorlístok mi od detstva bol symbolom šťastia.

Profesor Tadeusz Zasępa mi v jednej chvíli povedal životnú múdrosť, ktorej ho naučila jeho babka Mária Anna de Chateaux – Zasępa:

Nikdy nie ste hladní.
Nikdy smädní.
Nikdy vám nie je zima, ani horúco.
Nikdy nie ste unavení.

Pre deti to musela byť ťažká škola, ale bola to škola života. Dobrá výchovná výbava do budúcnosti. „Keď sme sa babky pýtali, prečo iné deti tak nežijú, ona odvetila: Iné deti tak nežijú, ale vy musíte zachovať naše rodinné zásady.“

Róbert Bezák a Tadeusz Zasępa na spoločnej fotografii. Z nemocnice

Stále premýšľam o tej fotografii. Navonok je to možno len záber z nemocnice, obraz, ktorý sme sami zažili pri lôžku niekoho blízkeho. Ale tá fotografia hovorí o inom: žiť vedľa Krista nie je easy, ako to povedal Róbert Bezák. Nie je ľahké prijať kríž.

Profesor Tadeusz Zasępa by dopovedal:

„V poslednom momente, keď človek odchádza, nemá žiadny význam naša funkcia, oblečenie, ktoré sme nosili na sebe, jediný význam má viera a dobro. Viera, ktorá sa po kontakte s Pánom Bohom stane poznaním. Len dobro a láska sa počítajú. Všetko, čo robím, má spojenie s večnosťou. Všetko. Iné spojenie nie je. Hľadenie do večnosti je spôsobom môjho života.“

Pôvodne vyšlo 15. októbra 2015. Aktualizované 12. júna 2023.


3 Comments

Krásne a úprimné stretnutie , aj keď som neveriaca, ale človek ako je bývalí arcibiskup. Bezák je pre mňa veľkou duševnou oporou, človek pred ktorím sa treba pokloniť. Je osobnosť ,ktorá si zaslúži velikú úctu slovenského národa.