Sláviť Pesach je pozvaním spolupracovať na svojom vykúpení

Pri rozhovore s ňou objavíte skryté poklady viery a pochopíte význam Veľkej noci. Venuje sa judaizmu a židovsko-kresťanským vzťahom, a práve preto pokladá za nesprávne a neúctivé, ak kresťania preberajú židovskú tradíciu sederovej večere. Navrhuje, aby si vytvorili vlastné prvky domácej liturgie – aj s využitím detskej tvorivosti. Päť rokov žila v Izraeli, z toho štyri roky v Jeruzaleme. Študovala na Hebrejskej univerzite i v Cambridgei, teraz pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Lucia Hidvéghyová.

Celý rozhovor na veľkonočnú tematiku si môžete prečítať tu.