Fb. You. In. Tw. MeWe.

Medzinárodné štandardy nám pomáhajú vyvarovať sa chýb z minulosti

Každý elektrický spotrebič, ktorý si bežne kúpite v obchode, je označený podľa štandardov Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC (International Electrotechnical Commission). Tieto štandardy si osvojujú krajiny po celom svete samostatne – u nás sa za nich stávajú slovenské technické normy. Medzinárodná elektrotechnická komisia má taktiež pracovnú skupinu, ktorá určuje elektrotechnické štandardy pre jadrové elektrárne. V Mochovciach nám poskytol rozhovor Gurcharan Singh Matharu, ktorý už desať rokov pracuje ako senior elektrotechnický inžinier v americkom úrade jadrového dozoru NRC (Nuclear Regulatory Commission).

Prečítajte si viac v mojom rozhovore na nuclear.sk.