Pavol Jakubčin: Iná podoba totalitného režimu sa môže ľahko dostať k moci

„Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu základných práv a slobôd.“

Týmito slovami sa začína zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu, ktorý bol prijatý ešte v roku 1996.

Od Novembra 1989, keď padol komunizmus, sa tu narodila jedna, možno už aj dve nové generácie ľudí, ktorí tento režim nikdy nezažili a možno nemusia celkom rozumieť, o čom hovorí spomínaný zákon. Preto sa dnešné vydanie podcastu Hornopotočná 23 bude venovať naším nedávnym dejinám a zvlášť aj 17. novembru 1989. Hosťom je historik Pavol Jakubčin z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.