Fb. You. In. Tw. MeWe.

Dream big and do something

"Lots of people dream big and talk about big bold ideas but never do anything. I judge people by what they've done. The ratio of something to nothing is infinite. So just do something." (Peter Diamandis)

František Múčka: Každý chce někam patřit

Interview

Každý otec by mal syna naučiť disciplíne, čestnosti a zodpovednosti

Interview

I have a qualified respect for radiation

Interview

Stano Lajda: Oči musia byť previazané s citom a rozumom

Interview

Vzdelaný človek sa vyrovnáva s nečakanými situáciami

Interview

Otcovia sa dokážu hrať ako malí chlapci. A tým sa približujú vlastným deťom

Interview

Klimatická kríza je príležitosťou priviesť mladých ľudí k jadrovej energii, aby študovali, pracovali, obhajovali

Interview

Climate crisis is an opportunity to bring young people to nuclear power, for study, for work, for advocacy

Interview

Márius Pavlovič: Žiarenie nás neupozorňuje hlasným trúbením

Interview
loading