Máte sa rozísť? Hoďte si mincou

Cesta von zo slepej uličky niekedy vedie cez hodenie si mincou.

Chcete zmeniť svoj život? Je to náročné, však? Píše o tom aj reportérka Sarah Todd pre portál Quartz. Upozorňuje, že ľudia radi udržujú svoj status quo. Poznáme to aj sami na sebe: radšej, ako máme vykročiť do neznáma, držíme sa svojho súčasného stavu. A to aj bez ohľadu na ďalšie okolnosti.

Reportérka Quartzu Sarah Todd si však aktuálne všíma nový výskum Stevena Levitta, ktorý pracuje na Univerzite v Chicagu a mnohí slovenskí čitatelia ho poznajú ako spoluautora populárnej knihy Freakonomics.

Levitt sa odhodlal k pozoruhodnému experimentu. Vyzval ľudí, ktorým sa nedarilo rozhodnúť sa, aby sa zúčastnili náhodného digitálneho hodu mincou. Najčastejšie si kládli tieto tri otázky: Mám zmeniť prácu? Mám sa rozísť? Mám ísť naspäť do školy?

Ale boli tam časté aj iné otázky: Mám začať podnikať? Mám sa presťahovať? Mám prestať fajčiť?

Celkovo bolo uskutočnených 20 000 náhodných hodení mincou. Líce (hlava) znamenalo zmenu. Ak padol znak (rub), ostával status quo. Štúdie, ktorá začala v roku 2013, sa mali tendenciu zúčastniť skôr mladí, vzdelaní ľudia mužského pohlavia. Špeciálne sa dostávala štúdia k tým, ktorí váhali so svojím ďalším životným krokom.

Viete, aké je zaujímavé Levittovo zistenie? Ľudia, ktorí zmenili svoj život (a teda minca im padla na hlavu/líce a túto zmenu aj reálne uskutočnili), boli výrazne šťastnejší ako predtým, a to dokonca i po dvoch aj po šiestich mesiacoch od tohto „náhodného“ rozhodnutia. Dokonca, keby mali možnosť, tak by svoje rozhodnutie znova zopakovali.

„Spoločnosť nás učí, že tí, ktorí prestávajú, nikdy nevyhrajú, a víťazi nikdy neprestávajú, ale v skutočnosti údaje z môjho experimentu naznačujú, že by sme sa všetci mali lepšie, keby sme viac prestávali. Dobrým pravidlom z praxe pri rozhodovaní je, že keď sa nemôžete rozhodnúť, čo by ste mali urobiť, zvoľte si radšej aktivitu, ktorá predstavuje zmenu, ako by ste mali pokračovať v zachovaní súčasného stavu,“ povedal Steven Levitt v tlačovej správe.

Ak máte na výber medzi konaním a nečinnosťou a ak si nie ste skutočne istí, čo robiť, vyberte si akciu.

SARAH TODD

Ako píše Sarah Todd, „stojí za zmienku, že posolstvo štúdie o výhodách zmeny statusu quo sa týka najmä ľudí, ktorí sa trápia otázkou, či urobiť alebo neurobiť ďalší krok. Ekonomickým slovníkom to nazývame, že sú na okraji. Ľudia, ktorí sú väčšinou spokojní so svojou prácou, by pravdepodobne nedodržali pokyny digitálneho hodu mincou, ak by im povedal, aby zmenili zamestnanie, a ak áno, nie je dôvod si myslieť, že by pre to boli šťastnejší. Ale ak aj prijmeme tieto obmedzenia, výsledky štúdie stále ukazujú, ako sa vymaniť z bolestivých cyklov váhavosti a nerozhodnosti, ktoré ľudí často uväznia pri uvažovaní o veľkých životných rozhodnutiach. Ak máte na výber medzi konaním a nečinnosťou a ak si nie ste skutočne istí, čo robiť, vyberte si akciu.“

Tak čo, hodíme si mincou?

Pôvodne vyšlo na Otcom.sk 26. mája 2020.