Ladislav Csontos sa neunaví žiadnou otázkou

Čitateľom sme predstavili novú knihu rozhovorov s profesorom Ladislavom Csontosom, ktorá nesie názov Boh sa neunaví odpúšťaním.

Stalo sa tak vo štvrtok 21. apríla 2022 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

„Profesor Ladislav Csontos SJ sa neunaví žiadnou otázkou. Je v tom kus akademickej poctivosti teológa, ktorý vo viere vychádza na periférie a odvážne sa stretá s problémami súčasného sveta. Sám ich identifikoval najmä v rozpadajúcich sa rodinách a krehkých medziľudských vzťahoch. Stabilite rodín nepomáha len ako vedec vo svojej výskumnej práci, ale aj ako kňaz, ktorý sa už viac ako dve desaťročia venuje pastorácii rozvedených. Jeho životným poslaním sa stalo uvádzať Druhý vatikánsky koncil do života. Svoj produktívny život si ale zopakovať nepotrebuje: bol jedinečný a neopakovateľný. Večnosť pre neho znamená spočívať v Božom náručí: v objatí Boha, ktorý je vo svojej láske k nám neúnavný.“

Na obr. autorka fotografií a návrhu titulnej strany Barbora Likavská, pán profesor Ladislav Csontos, SJ a spoluautor knihy, novinár Matúš Demko